فرهنگ و چالشهای فرارو
45 بازدید
محل نشر: همايش فرهنگ جهاني و جهاني شدن
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی