تولید علم در ایران بیم ها و امیدها
53 بازدید
محل نشر: همايش توليد علم و جنبش نرم افزارى
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی